Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
          7.1. Kuntatalouden nykytila ja näkymät
          7.2. Veroperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen
          7.3. Kuntien valtionavut
          7.4. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionapuihin
          7.5. Maksutulot
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

7.3. Kuntien valtionavutPDF-versio

Kuntien valtionavut alenevat

Peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevat kuntien valtionavut ovat v. 2015 yhteensä 9,9 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä 9,0 mrd. euroa ja muihin valtionavustuksiin 0,9 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna yhteensä 0,5 mrd. euroa v. 2015. Suurimmat valtionapuja vähentävät tekijät ovat peruspalvelujen valtionosuuden 188 milj. euron leikkaus, ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot ja useiden harkinnanvaraisten valtionavustusten leikkaukset.

Peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevat kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2013—2015 valtion talousarviossa (milj. euroa) ja muutos 2014—2015 (%)

 2013
budjetoitu1)
2014
budjetoitu1)
2015
esitys
2014—2015,
%
     
Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat laskennalliset valtionosuudet tasauserineen2)    
VM8 6778 6138 441-2,0
OKM979789554-29,8
— siitä kuntayhtymät1 3901 270891-29,8
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä9 6579 4018 995-4,3
     
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavustukset    
VM, kuntien yhdistymisavustukset6735362,8
VM, kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen 110,0
OKM, harkinnanvaraiset avustukset146165138-16,7
OKM, liikuntatoimi ja nuorisotyö2727270,3
OKM, perustamishankkeet3)98625-92,7
TEM, palkkatuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen kokeilu879083-7,8
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset9593952,2
STM, valtionavustus vanhuspalvelulain toimeenpanoon6000,0
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset sekä potilassiirrot 1113146,8
STM, terveydenhoitolain mukainen tutkimus (EVO)313120-36,1
STM, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus (EVO)11011097-12,1
STM, kehittämishankkeet (Kaste)18122-82,6
STM, korjaushankkeet15000,0
STM, perustoimeentulotuki345330314-4,9
STM, kuntouttava työtoiminta26263428,4
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavustukset yhteensä1 083996865-13,1
STM, valtion korvaus lääkärihelikopteritoimintaan263329-11,6
     
Peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut yhteensä10 76610 4309 889-5,2

1) Talousarvio ja lisätalousarviot

2) Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirretään valtiolle vuoden 2015 alusta, eivätkä ne kuulu enää peruspalvelubudjettitarkastelun piiriin. Rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot sekä ammattikorkeakoulujen poistuminen tarkastelusta vaikuttavat siihen, että vuosien 2014 ja 2015 valtionosuuksien tasot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

3) Osana valtionosuusuudistusta luovutaan valtionavustuksista yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin. Tästä johtuen niiden rahoitusosuus siirretään v. 2015 kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentille.

Kustannustason sekä väestön ja ikärakenteen muutosten vaikutukset valtionosuuteen

Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuuksien indeksikorotus on 0,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksin muutokseksi v. 2015 ennustetaan 1,1 %, ja lisäksi indeksikorotuksessa otetaan huomioon vuoden 2013 peruspalvelujen hintaindeksin toteutuneen muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn arvion erotus, -0,6 prosenttiyksikköä. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuutta 43 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuuksien indeksikorotus on 1,1 %. Korotuksessa ei oteta huomioon em. toteutuneen muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn arvion erotusta, koska hallinnonalan valtionosuuksiin ei säästösyistä tehty indeksikorotusta v. 2013. Korotus lisää valtionosuutta n. 19 milj. eurolla, mistä kuntien arvioitu osuus on 12 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset perusopetukseen liittyvät rahoitukset sidotaan uuteen valtakunnalliseen kotikuntakorvauksen perusosaan.

Laskennallisiin valtionosuuksiin vaikuttaa myös ikärakenteen ja väestön määrän sekä muiden laskentatekijöiden muutos. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset kasvavat väestö- ja ikärakenteen muutoksen vuoksi 236 milj. euroa v. 2015. Valtionosuudet lisääntyvät niistä johtuen n. 60 milj. euroa.