Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       05. Statskontoret
       40. Tullverket
       52. Statistikcentralen

Talousarvioesitys 2015

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningenPDF-versio

27. Främjande av produktiviteten(reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag om 15 000 000 euro som budgeterats år 2005 återtas 3 900 000 euro.

Förklaring:I den ordinarie budgeten för 2005 beviljades under momentet 10 000 000 euro och i den andra tilläggsbudgeten för 2005 beviljades 5 000 000 euro. Eftersom igångsättningen av de produktivitetshöjande projekten har fördröjts kan den del om 3 900 000 euro av reservationsanslaget som blir oanvänd återtas. De produktivitetsprojekt som låg till grund för dimensioneringen av anslaget för 2005 håller på att komma igång först nu. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomsterna under moment 12.39.04.

Momentets slutsumma ändras inte med anledning av det ovan anförda.


2007 IV tilläggsb.
2007 budget 15 000 000
2005 bokslut 15 000 000