Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon, hallinnointiin ja jatkokehittämiseen

2) pienkokeilujen edistämiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on tarkoitus käyttää pienkokeilujen toteutukseen ja kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon ja jatkokehittämiseen. Kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvat kulutusmenot maksetaan momentilta 23.01.22.


2019 talousarvio 920 000
2018 II lisätalousarvio
2017 tilinpäätös 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon, hallinnointiin ja jatkokehittämiseen

2) pienkokeilujen edistämiseen.