Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
          64. Forststyrelsen

Talousarvioesitys 2015

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 322 700 000 euro.

Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i anslutning till verkställandet av stöden på grund av att åtgången av stöd och stödnivåerna oväntat ökar.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande tredje stycket i beslutsdelen blir det fjärde stycket.

Jämfört med det anslag på 318 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 4 000 000 euro. På så sätt säkerställs ett störningsfritt genomförande av de stödsystem som finansieras av anslaget under momentet. Av anslaget finansieras de stödsystem för jordbruket där det inte är möjligt att på förhand bedöma det exakta antalet stödberättigande enheter när stödnivåerna fastställs. Genom anslagstillägget kan man vid behov täcka utgifter som uppstår på grund av en större efterfrågan på stöd än väntat utan att behöva ändra de på förhand fastställda stödnivåerna.


2019 budget 322 700 000
2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000