Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(01.) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tutkimus- ja kehittämistehtävät siirretään Luonnonvarakeskukseen. Momentille 30.40.62 siirretään kokonaismenoja 2 000 000 euroa ja kokonaistuloja 1 000 000 euroa (EU:n rahoitusosuutta) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kalatalouden tiedonkeruun johdosta. RKTL on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset 53 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten RKTL:stä Luonnonvarakeskukseen siirtyvien henkilötyövuosien kokonaismäärä on 250.

Vuodelta 2014 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Luonnonvarakeskuksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

  1 000 euroa Htv
     
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05) -15 868 -250
Siirto momentille 30.40.62 -1 000  
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -142  
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -15  
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -79  
Yhteensä -17 104 -250

2014 I lisätalousarvio -1 000 000
2014 talousarvio 17 104 000
2013 tilinpäätös 17 437 000