Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 753 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 751 000 000 euroon nähden aiheutuu tupakkaverokertymän arvion tarkentumisesta. Talousarvioesitykseen liittyvässä hallituksen esityksessä laiksi tupakkaverosta arvioidaan veronkorotuksen kasvattavan tupakkaveron kertymää vuositasolla 53 milj. euroa. Varsinaisessa talousarvioesityksessä lakimuutoksen ennakoitiin kasvattavan kertymää 50 milj. euroa. Vuoden 2012 kertymäarviossa on huomioitu valmisteverojen maksamisen ajankohta sekä verovelvollisten mahdollisuus varautua ehdotettaviin muutoksiin.


2012 talousarvio 753 000 000
2011 talousarvio 704 000 000
2010 tilinpäätös 698 184 718