Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och Tullen
       20. Tjänster för statssamfundet
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
            01. Statistikcentralens omkostnader
            02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
            03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2015

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 873 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 430 000 euro av ändringar i statistikproduktionen till följd av social- och hälsovårdsreformen och EU-rättsakter, 395 000 euro av lönejusteringar och 48 000 euro av ökade lönekostnader i anslutning till statistikintervjuarnas semestrar.


2018 I tilläggsb.873 000
2018 budget47 299 000
2017 bokslut47 138 000
2016 bokslut50 179 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb.31 000
2018 budget3 412 000
2017 bokslut3 382 000
2016 bokslut3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 215 000 euro av kostnader för ändringar i informationssystemen till följd av ändringar i moderskapslagen och 37 000 euro av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb.252 000
2018 budget33 469 000
2017 bokslut10 060 000
2016 bokslut7 623 000