Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       10. Hallinto
       20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            41. Avustus koelaitosten rakentamiseen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

41. Avustus koelaitosten rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen enintään neljän uutta energiateknologiaa edustavan suuren koelaitoksen rakentamista varten.

Vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa momentille budjetoitu 9 600 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.

Selvitysosa: Ilmastostrategian tavoitteiden ja eduskunnan vuoden 2003 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksymän lausuman mukaisesti myönnettiin vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa 9 600 000 euron siirtomääräraha uutta energiateknologiaa edustavan suuren koelaitoksen rakentamiseen. Määräraha on edelleen käyttämättä, koska tuettavaksi tarkoitettu koelaitoshanke viivästyi lupa-asioihin liittyvien valitusten vuoksi ja peruuntui lopulta kokonaan. Nyt kuitenkin on noussut esille uusia lupaavia vastaavan teknologian hankkeita, jotka soveltuisivat koelaitoshankkeiksi. Vuoden 2003 siirtomäärärahan käyttöaika päättyy vuonna 2005, joten määräraha ei enää sovellu pitkäkestoisten hankkeiden tukemiseen. Siten se jätetään käyttämättä ja vastaava määräraha budjetoidaan nyt uudelleen, jolloin määrärahan käyttöaika pitenee vuoden 2007 loppuun.

Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.


2005 II lisätalousarvio9 600 000
2003 tilinpäätös9 600 000