Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 95/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
            52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luovien alojen toimialapäällikön määräaikaiseen tehtävään.

Selvitysosa: Päätösosan kappaleen kohta 11) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 11).


2013 talousarvio224 821 000
2012 talousarvio222 595 000
2011 tilinpäätös220 345 595