Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 080 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Velanhallinnan tulos> 0> 0> 0
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—107,87,57,5
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %> 90> 90> 80
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv732421
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk2,11,51,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk5,666
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk226 800230 000245 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, %909090
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä13 00017 85042 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv326299297
Sairauspoissaolot, pv/htv10,888
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—53,23,63,6

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot37 60844 03944 458
Bruttotulot9 50413 42216 378
Nettomenot28 10430 61728 080
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 570  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 322  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 7485 0124 668
— muut tuotot3 7168 40911 710
Tuotot yhteensä9 46413 42216 378
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset5 3069 54012 562
— osuus yhteiskustannuksista4 5145 1766 884
Kustannukset yhteensä9 82014 71619 446
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-356-1 295-3 068
Kustannusvastaavuus, % 969184

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus21 57819 91015 590
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset17 53914 6489 763
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)4 0395 2625 827
Omarahoitusosuus, %233660

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2013 9,1 milj. euroa, vuonna 2014 9,9 milj. euroa ja vuonna 2015 9,2 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen siirto momentille 28.10.01)-1 000
Toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 28.01.21)1 000
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momenteilta 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) 52
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-360
Palkkaliukumasäästö-48
Palkkausten tarkistukset128
Toimintamenojen lisäsäästö -332
Toimintamenojen tuottavuussäästö-148
Vuokramenojen indeksikorotus35
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-41
Tasomuutos-1 823
Yhteensä-2 537

2015 talousarvio28 080 000
2014 talousarvio30 617 000
2013 tilinpäätös31 856 000