Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       05. Statskontoret
       40. Tullverket
       52. Statistikcentralen

Talousarvioesitys 2015

01. FinansministerietPDF-versio

Statsrådet kan besluta om sådana ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i HAUS kehittämiskeskus Oy.

Förklaring:Statens ägarandel av HAUS kehittämiskeskus Oy är 60 % av såväl aktierna som de röster som aktierna medför. Statsrådet har för närvarande rätt att avstå från sitt ägande av aktier i HAUS kehittämiskeskus Oy så, att statens ägarandel är minst 34 %.

22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 400 000 euro.

Dessutom ändras anslaget under momentet till nettoanslag på det sättet att såsom inkomster som skall nettointäktsföras beaktas inkomsterna av samfinansierade projekt.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utvecklandet och förnyandet av de system som är i sambruk inom statsrådet samt av att tidtabellen för förnyandet av program-, databas- och operativsystemmiljön för systemen aktualiserats snabbare än planerat år 2004. Det föreslås att i anslaget för 2005 görs motsvarande avdrag i kompletteringspropositionen till budgeten för 2005. Bruttoutgifterna av samarbetet beräknas uppgå till 2,9 miljoner euro och motsvarande inkomster till 0,2 miljoner euro under budgetåret.


2004 III tilläggsb. 400 000
2004 budget 7 352 000
2003 bokslut 7 298 000
2002 bokslut 5 560 000