Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 335 737 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos 3 800
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -2 045
Tasomuutos -3 694
Yhteensä -1 939

2015 talousarvio 335 737 000
2014 talousarvio 337 676 000
2013 tilinpäätös 324 265 014