Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
              01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
              20. Paluumuuttajien muuttovalmennus
              21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
              63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa: Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, jotka toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Päätökset59 87860 45057 550
Panokset   
Toimintamenot (1 000 €)   
Maahanmuuttovirasto18 52417 46017 109
Valtion vastaanottokeskukset8 1839 1499 237
Henkilötyövuodet   
Maahanmuuttovirasto307,4290289
Valtion vastaanottokeskukset87,6120120
Tehokkuus   
Toiminnallinen tuloksellisuus   
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv)195208199
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)295300300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)939090
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2013—2015

 2013
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut2014
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut2015
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
       
Maahanmuutto yhteensä21 26528 76025 20030 20022 00027 400
— työntekijän oleskelulupa5 7405 9536 7006 7006 0006 000
— opiskelijan oleskelulupa5 7555 7306 5006 5006 0006 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu)9 76411 48412 00017 00010 00011 000
Maasta poistaminen7 0888 1474 0004 0006 0006 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä10 69510 57312 05012 55011 75011 650
— turvapaikkahakemukset 3 2384 0553 0004 0003 0004 000
— kiintiöpakolaiset7507461 0501 050750750
— matkustusasiakirjat5 2715 5936 0005 0005 6005 600
Kansalaisuus yhteensä 10 95512 3988 00010 00012 50012 500
— kansalaisuushakemukset8 63910 1196 0009 0007 0009 000
Yhteensä50 00359 87849 25056 75052 25057 550

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Maahanmuutto   
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen)906565
— oleskelulupa, opiskelija193030
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua   
— turvapaikka190180180
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika   
— kansalaisuushakemukset317254244
Ratkaistut/vireille tulleet (%)120125110
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Henkilötyövuodet307,4290289
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)9,69,99,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,503,403,51

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Henkilötyövuodet87,6120120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)11,21010
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,403,703,60

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot34 60034 30934 046
Bruttotulot8 1747 7007 700
Nettomenot26 42626 60926 346
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 909  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 190  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muu muutos-33
Toimintamenosäästö-83
Toimitilasäästö-100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-12
Palkkaliukumasäästö-51
Palkkausten tarkistukset153
Toimintamenojen tuottavuussäästö-133
Vuokramenojen indeksikorotus33
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-37
Yhteensä-263

2015 talousarvio26 346 000
2014 talousarvio26 609 000
2013 tilinpäätös26 707 000