Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta      
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset14 564----14 564
Menot yhteensä14 564----14 564
Hätäkeskuslaitos2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta4 050 0003 985 0004 050 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 886 0002 754 0002 886 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 678 0001 842 0001 678 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa64 54869 29656 374
Henkilötyövuodet684685655
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 2008 2008 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään11,011,710,1
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään14,713,712,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)-3,4-
Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%)969696
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä691670655
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,143,223,3
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään16,516,016,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot64 54869 29656 374
Bruttotulot4 4443 9703 056
Nettomenot60 10465 32653 318
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 672  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 425  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 3033 9733 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 3602 1832 110
— osuus yhteiskustannuksista1 092467820
Kustannukset yhteensä2 4522 6502 930
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 8511 32370
Kustannusvastaavuus, %175150102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva-540
Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen-1 336
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-651
Toimitilasäästöjen kohdentaminen-800
Toti-hanke ja rakennemuutos-11 480
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi4 256
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin-1 000
Uusien tuottavuustoimien vähennys-405
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-42
Palkkaliukumasäästö-98
Palkkausten tarkistukset295
Toimintamenojen tuottavuussäästö-268
Toimintamenosäästö (HO)53
Vuokramenojen indeksikorotus83
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-75
Yhteensä-12 008

2015 talousarvio53 318 000
2014 I lisätalousarvio687 000
2014 talousarvio65 326 000
2013 tilinpäätös68 857 000