Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

06. Työvoimapolitiikan toimeenpanoPDF-versio

50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut(arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 18 430 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu 10 000 000 euron osalta tarkentuneista arvioista muutosturvan käytöstä sekä muuten arvioitua suuremmasta työmarkkinatuen saajien osuudesta koulutukseen osallistuvista sekä momentin 34.06.51 määrärahojen suuntaamisesta niin, että koulutuksen hankintaan käytetään arvioitua pienempi osuus.


2006 II lisätalousarvio -18 430 000
2006 talousarvio 149 234 000
2005 tilinpäätös 129 678 908
2004 tilinpäätös 124 559 030

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet(kiinteä määräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarkentuneista arvioista muutosturvan käytöstä.


2006 II lisätalousarvio -10 000 000
2006 talousarvio 506 502 000
2005 tilinpäätös 455 572 533
2004 tilinpäätös 499 675 543

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 43 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiuden turvaamisesta. Lisäksi kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta on ollut arvioitua pienempi ja valtion osuus vastaavasti arvioitua suurempi johtuen siitä, että 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneista on aktiivitoimenpiteissä arvioitua enemmän.


2006 II lisätalousarvio 43 000 000
2006 talousarvio 735 971 000
2005 tilinpäätös 961 226 893
2004 tilinpäätös 1 016 688 200