Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 776 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 231 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 26 445 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 428 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 521 000
WTO:n jäsenmaksu 927 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 785 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 573 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 080 000
Muut jäsenmaksut 4 914 000
Yhteensä 79 455 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut -150
Kertaluonteinen säästö -1 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin -50
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -469
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle 68
Maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon -1 816
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille -1 614
Maksuosuus YK:n talousarvioon -949
Muut jäsenmaksut -106
OECD:n jäsenmaksu 84
Siirto momentille 24.01.01 -1 000
WTO:n jäsenmaksu -43
Ydinkieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista -7
Yhteensä -7 052

2015 talousarvio 79 455 000
2014 talousarvio 86 507 000
2013 tilinpäätös 90 051 000