Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 32 594 32 188 32 624
Bruttotulot 35 25 25
Nettomenot 32 559 32 163 32 599
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 493    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) 20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -69
Palkkaliukumasäästö -37
Palkkausten tarkistukset 98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö -156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Yhteensä 436

2015 talousarvio 32 599 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000