Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 175 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 7 444 8 585 8 225
Bruttotulot 48 50 50
Nettomenot 7 396 8 535 8 175
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 137    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 643    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 40
Toimintamenojen lisäsäästö -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö -43
Tasomuutos -257
Yhteensä -360

2015 talousarvio 8 175 000
2014 talousarvio 8 535 000
2013 tilinpäätös 8 903 000