Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 383 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä 638 000 euroa. Vuosien 2014—2016 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 3 563 4 018 4 021
Bruttotulot 437 680 638
Nettomenot 3 126 3 338 3 383
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 435    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimitilavuokrien korotusten takautuva huomiointi 11
Palkkausten tarkistukset 34
Yhteensä 45

2015 talousarvio 3 383 000
2014 talousarvio 3 338 000
2013 tilinpäätös 3 257 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 185 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen muutos johtuen hankinnoista, jotka kohdistuvat kertaluonteisiin laitteisiin sekä tietojärjestelmiin 17
Yhteensä 17

2015 talousarvio 185 000
2014 talousarvio 168 000
2013 tilinpäätös 181 147