Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 866 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 748 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 670 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 448 000
Yhteensä 21 866 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkiomuutokset 1.3.2014 ja 1.3.2015 lukien (Eduskunnan palkkiotoimikunta 12.12.2013) sekä kotimaan matkakustannusten tarkistus 122
Yhteensä 122

2015 talousarvio 21 866 000
2014 talousarvio 21 744 000
2013 tilinpäätös 21 301 302