Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2015

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 729 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Euromääräinen velka oli 31.12.2013 89 758 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,9 %. Vuonna 2015 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,4 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 1,6 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

  
Tuotto-obligaatiolainat1
Sarjaobligaatiolainat1 674
Muut obligaatiolainat16
Muut joukkovelkakirjalainat1
Velkasitoumuslainat15
Velkakirjalainat ja muut lainat22
Yhteensä1 729

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Korkoennusteen muutos-53 000
Korkomenoarvion tarkentuminen57 000
Korkotasoennusteen muutos-50 000
Yhteensä-46 000

2015 talousarvio1 729 000 000
2014 talousarvio1 775 000 000
2013 tilinpäätös1 721 864 843