Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       10. Hallinto
            21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot
            22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot
            23. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            24. Tutkimus- ja selvitystoiminta
            66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
            92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle
            95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista
       20. Teknologiapolitiikka
       30. Yrityspolitiikka
       40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
       50. Kansainvälistymispolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70. Omistajapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

23. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 61 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin.

Määräraha on siirtoa momentilta 28.81.(23).


2003 talousarvio61 000 000