Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
            (05.) Kirkollisasiat
            (07.) Opetushallitus
         60.  (29.88) Tiede
         70. Opintotuki
            (88.) Tiede
         90.  (29.98) Liikuntatoimi
         91.  (29.99) Nuorisotyö
            (98.) Liikuntatoimi
            (99.) Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. (29.98.52) Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 342 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisten valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa)  
   
Kustannustason muutos (2,0 %) 264


2007 talousarvio 1 342 000
2006 talousarvio 1 308 000
2005 tilinpäätös 1 867 000