Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(07.) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Matkailun edistämiskeskuksen toiminnot siirretään osaksi Finpro ry:tä 1.1.2015 lähtien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionavustus matkailun edistämiseen (siirto momentille 32.20.41) -10 030
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -13
Palkkaliukumasäästö -5
Palkkausten tarkistukset 11
Yhteensä -10 037

2014 talousarvio 10 037 000
2013 tilinpäätös 11 091 000