Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       11. Läkemedelsverket

Talousarvioesitys 2015

17. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet i den första tilläggsbudgeten för 2001 ändras till ett treårigt reservationsanslag och anslaget under momentet i budgetpropositionen för 2002 ändras till ett tvåårigt reservationsanslag.

Förklaring:Anslagstypen under momentet har i fråga om 2001 ändrats från förslagsanslag till tvåårigt reservationsanslag i den första tilläggsbudgeten för 2001.

På grund av att systemet använts i liten utsträckning används det treåriga reservationsanslaget från år 2000 fortfarande 2002. Ändringen är nödvändig för att anslagen för 2001 och 2002 fortfarande skall kunna användas 2003.

På grund av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2002 tilläggsb.
2002 budget 2 200 000
2001 bokslut 4 204 698
2000 bokslut 8 409 396

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 600 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en precisering av utgiftsposterna.


2002 tilläggsb. 4 600 000
2002 budget 6 000 000
2001 bokslut 3 363 759