Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019—2021 (1385/2018).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot45 29345 69044 790
— muut tuotot4110110
Tuotot yhteensä45 29745 80044 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset65 05565 00064 000
— osuus yhteiskustannuksista25 98030 00030 000
Kustannukset yhteensä91 03595 00094 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-45 738-49 200-49 100
Kustannusvastaavuus, %504848

2020 talousarvio44 900 000
2019 talousarvio45 800 000
2018 tilinpäätös45 297 275

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 27 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot25 50926 00027 400
— muut tuotot8--
Tuotot yhteensä25 51726 00027 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset23 23023 50024 800
— osuus yhteiskustannuksista7 4557 5007 500
Kustannukset yhteensä30 68531 00032 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 168-5 000-4 900
Kustannusvastaavuus, %838485

2020 talousarvio27 400 000
2019 talousarvio26 000 000
2018 tilinpäätös25 517 430

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot80 14472 80072 800
— muut tuotot-200200
Tuotot yhteensä80 14473 00073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset50 04848 95048 000
— osuus yhteiskustannuksista15 53013 01513 000
Kustannukset yhteensä65 57861 96561 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)14 56611 03512 000
Kustannusvastaavuus, %122118120

2020 talousarvio73 000 000
2019 talousarvio73 000 000
2018 tilinpäätös80 144 182

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019—2020 (1290/2018) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1382/2018). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2020 talousarvio2 750 000
2019 talousarvio2 750 000
2018 tilinpäätös3 057 560