Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
              01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 345 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2014 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 345 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 135 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

  
Senaatti-kiinteistöt210
Metsähallitus135
Yhteensä345

2015 talousarvio345 000 000
2014 I lisätalousarvio50 000 000
2014 talousarvio220 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000