Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

07. Korot talletuksistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2013 2014
talousarvio
2015
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 8 500 7 000 6 500
Keskimääräinen korkotaso, % 0,1 0,2 0,10

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2015 talousarvio 6 500 000
2014 talousarvio 11 000 000
2013 tilinpäätös 7 463 738