Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 105 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.


2015 talousarvio 105 000 000
2014 I lisätalousarvio 44 000 000
2014 talousarvio 103 000 000
2013 tilinpäätös 92 851 678

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2015 talousarvio 75 000 000
2014 talousarvio 75 000 000
2013 tilinpäätös 67 058 320

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 366 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.

Tuloarviosta 266 000 000 euroa on vuosien 2013 ja 2014 talousarviossa momentille 28.99.87 myönnetyn kolmevuotisen siirtomäärärahan peruutusta.


2015 talousarvio 366 000 000
2014 I lisätalousarvio 77 027 000
2014 talousarvio 50 000 000
2013 tilinpäätös 98 204 236

10. Muut sekalaiset tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2015 talousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 210 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 5 123 907