Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

50. Siirto valtion eläkerahastostaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Rahastosta tehtävää siirtoa on tarkoitus nostaa hallituksen 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelmaan mukaisesti.


2015 talousarvio 2 274 512 000
2014 talousarvio 1 732 000 000
2013 tilinpäätös 1 678 298 078