Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 31 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot34 49526 81031 200
— muut tuotot129200200
Tuotot yhteensä34 62427 01031 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset58 50045 00054 000
— osuus yhteiskustannuksista35 20032 00034 000
Kustannukset yhteensä93 70077 00088 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-59 076-49 990-56 600
Kustannusvastaavuus, %373536

2015 talousarvio31 400 000
2014 talousarvio27 010 000
2013 tilinpäätös34 623 812

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot22 200
— muut tuotot-
Tuotot yhteensä22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot22 200
Tuotot yhteensä22 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset18 400
— osuus yhteiskustannuksista10 500
Kustannukset yhteensä28 900
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 700
Kustannusvastaavuus, %77

2015 talousarvio22 200 000

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 72 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot76 00569 00072 000
— muut tuotot62--
Tuotot yhteensä76 06769 00072 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset43 31138 00043 500
— osuus yhteiskustannuksista25 35430 50025 500
Kustannukset yhteensä68 66568 50069 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)7 4025003 000
Kustannusvastaavuus, %111101104

2015 talousarvio72 000 000
2014 talousarvio69 000 000
2013 tilinpäätös75 927 362

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014—2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2015 talousarvio150 000
2014 talousarvio150 000
2013 tilinpäätös220 167