Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
            02. Skatt på vissa försäkringspremier
       08. Acciser
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 107 000 000 euro.

Förklaring: På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till 12 991 000 000 euro. Den privata konsumtionen har fortsatt att öka starkt och ökningen i hushållens konsumtionsutgifter beräknas vara 5,7 % år 2006.


2006 II tilläggsb.107 000 000
2006 I tilläggsb.294 000 000
2006 budget12 590 000 000
2005 bokslut11 280 500 291
2004 bokslut10 605 034 368