Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen med 227 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och tillläggsanslagen på 715 miljoner euro föreslås det att nettoupplåningen för 2011 ökas med 941 miljoner euro. Den statliga nettoupplåningen för innevarande år stannar därmed på 9,0 miljarder euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid utgången av 2011 uppgå till 84 miljarder euro, vilket är ca 44,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.