Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästöpäätös -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -7
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -1 776
Palkkaliukumasäästö -6
Palkkausten tarkistukset 14
Tasomuutos 11
Yhteensä -1 864

2014 talousarvio 1 864 000
2013 tilinpäätös 2 206 000