Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Valtioneuvosto hyväksyi 5.9.2013 periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Periaatepäätöksen mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT (VTT) ja Mittatekniikan keskus (MIKES) yhdistetään ja niistä muodostuva uusi yksikkö yhtiöitetään. Osana uudistusta MIKESin akkreditointiyksikkö (FINAS) sijoitetaan osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FINAS-akkreditointipalvelu (siirto momentille 32.40.05) -420
Valtionavustus VTT Oy:n toimintaan (siirto momentille 32.20.49) -5 447
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -29
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -4
Palkkaliukumasäästö -12
Palkkausten tarkistukset 32
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -35
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -19
Yhteensä -5 934

2014 talousarvio 5 934 000
2013 tilinpäätös 5 965 000