Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Vuonna 2014 voimaan tulevan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä annetun lain mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toiminta päättyy 31.12.2014. Toiminta jatkuu valtion erityistehtäväyhtiönä 1.1.2015 alkaen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -177
Valtionavustus VTT Oy:n toimintaan (siirto momentille 32.20.49) -82 103
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -104
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -158
Palkkaliukumasäästö -115
Palkkausten tarkistukset 217
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -1 420
Tutkimusinfrastruktuurit (HO) -6 390
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -789
Yhteensä -91 039

2014 I lisätalousarvio 2 283 000
2014 talousarvio 91 039 000
2013 tilinpäätös 89 187 000