Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 11 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 10 000 000 euroa Kansallisgallerian säätiön pääoman maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksityiset rahoittajatahot osallistuvat pääomittamiseen. Valtion osuus pääomittamiseen on suhteessa (5:2) yksityisiltä rahoittajatahoilta kerättävään pääomaan

2) enintään 1 245 000 euroa määräaikaisiin toimitilamuutoksista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Pääomitukseen kohdennettava määräraha on vuoden 2015 osuus Kansallisgallerian perustamisen rahoituksesta. Julkisoikeudellisen säätiön pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2015—2016 siten, että valtion osuus on yhteensä enintään 20 000 000 euroa edellyttäen, että yksityisten rahoittajatahojen osuus on vähintään 8 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisgallerian maksuvalmiuden turvaamisen kertamenon poistuminen -2 500
Kansallisgallerian määräaikaisista toimitilamuutoksista johtuva siirto (siirto momentille 29.80.53) -255
Lisäeläkejärjestelyiden korvauksen kertamenon poistuminen -510
Tehtyjen investointien arvonlisäpalautusten kertamenon poistuminen -1 660
Tulomenetysten kompensaatio 1 500
Yhteensä -3 425

2015 talousarvio 11 245 000
2014 talousarvio 14 670 000