Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2006
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Sosiaali- ja terveysministeriö
         02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         03. Työttömyysturvalautakunta
         04. Tarkastuslautakunta
            05. Vakuutusvalvontavirasto
         06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
         10. Säteilyturvakeskus
         11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
         12. Valtion koulukodit
         13. Työsuojelun piirihallinto
         14. Valtion mielisairaalat
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
         20. Tapaturmavakuutus
              53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
         23. Muu sodista kärsineiden turva
         28. Muu toimeentuloturva
         32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
         57. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
         92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. TapaturmavakuutusPDF-versio

53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannukset jakaantuvat perusturva- ja lisäturvaosuuteen. Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 27,8 % ja maatalousyrittäjien osuus on 31,8 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 30,8 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,60 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2003—2006
 2003200420052006
 toteutunuttoteutunutarvioarvio
     
Tapaturmavakuutettuja110 000108 300103 600100 000
Tapaturmavakuutustapahtumia6 6006 3006 0005 700
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk)458483502518
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia15 50015 40015 00014 400


2006 talousarvio14 500 000
2005 talousarvio13 000 000
2004 tilinpäätös13 000 000