Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              96. Ennakoimattomat menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Vuosien 2013 ja 2014 talousarviossa myönnetyt kolmevuotiset siirtomäärärahat yhteensä 266 000 000 euroa peruutetaan.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa. Peruutetusta määrärahasta 166 000 000 euroa uudelleenbudjetoidaan momentille 28.92.60.


2015 talousarvio
2014 talousarvio 133 000 000
2013 tilinpäätös 133 000 000