Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,6 kk4 kk4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,6 kk6 kk6 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,3 kk2 kk2 kk
Julkisen notaarin palvelut   
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv2 pv2 pv
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään80 %80 %80 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 5057 2007 200
— taloudellisuus: euroa/suorite14,20  
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 9398 3758 375
— taloudellisuus: euroa/suorite13,31  
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 4621 5701 570
— taloudellisuus: euroa/suorite63,19  
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
11 75412 45012 450
— taloudellisuus: euroa/suorite7,86  
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 2922 3202 320
— taloudellisuus: euroa/suorite39,51  
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä742,3717696
Sairauspoissaolot, pv/htv9,999
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,33,3

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot49 16247 78145 763
Bruttotulot16 81215 60014 681
Nettomenot32 35032 18131 082
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 069  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 468  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 80711 65011 650
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 79616 40016 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 988-4 750-4 750
Kustannusvastaavuus, %737171
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot571380380
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset213342342
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3573838
Kustannusvastaavuus, %268111111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)100
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)140
Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03)-200
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21)150
Valtori (siirto momentilta 32.01.02)546
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03)-9
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-424
Palkkaliukumasäästö-56
Palkkausten tarkistukset177
Toimintamenojen lisäsäästö -367
Toimintamenojen tuottavuussäästö-159
Vuokramenojen indeksikorotus50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Tasomuutos-1 003
Yhteensä-1 099

2015 talousarvio31 082 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000