Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Bruttomenoihin sisältyy 2 415 000 euron rahoitusvaraus matkahallintajärjestelmän, asiointiportaalin ja maksuliikejärjestelmän kilpailutukseen ja hankintaan.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 459 485 1 512 000 1 430 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 434 893 595 000 595 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 243 402 1 257 000 1 218 000
Palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot), kpl 67 737 54 800 54 250
Asiakastyytyväisyys 3,8 - 3,8
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 12 042 12 500 12 800
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 16 571 23 750 24 300
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut 8 048 8 600 8 700
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 3 525 3 800 4 400
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) 106,34 99,44 102,80
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet      
Perustoiminta 720,4 748 740
Kiekun lisätarve 2 6 4,5
Uudet palvelut, lisätarve - 18 14
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,2 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,24 - 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 52 260 56 881 61 598
Bruttotulot 52 576 54 881 59 598
Nettomenot -316 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 52 516 56 566 59 598
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 54 726 56 566 61 598
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 210 - -2 000
Kustannusvastaavuus, % 96 100 97

2015 talousarvio 2 000 000
2014 talousarvio 2 000 000
2013 tilinpäätös 1 684 363