Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 3 645 4 031 1 834
Sotilaallinen maanpuolustus 1 134 315 597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 316 992 1 219
Sotilaallinen kriisinhallinta 355 164 224
Ohjaustoiminnot 11 505 5 009 6 298
Tukitoiminnot   10 188 10 599
Yhteensä 17 955 20 699 20 771
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 31 30 16
Sotilaallinen maanpuolustus 10 4 5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 16 6 9
Sotilaallinen kriisinhallinta 5 2 3
Ohjaustoiminnot 87 48 45
Tukitoiminnot   57 68
Yhteensä 149 147 146

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,62 3,5 3,6
— naiset 3,42    
— miehet 3,77    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 38
Palkkaliukumasäästö -24
Palkkausten tarkistukset 62
Toimintamenojen lisäsäästö -235
Toimintamenojen tuottavuussäästö -101
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -28
Yhteensä -343

2015 talousarvio 19 840 000
2014 talousarvio 20 183 000
2013 tilinpäätös 20 145 000