Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
            50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
            51. Statsandel till grunddagpenning
            55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
       80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 20 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av att utgifstposten preciserats.


2011 III tilläggsb.-20 000 000
2011 budget155 000 000
2010 bokslut150 405 000
2009 bokslut146 000 000