Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       01. Lån som återbetalas till staten
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

01. Nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Under momentet antecknas ett tillägg på 1 223 505 000 euro.

Förklaring: För nettoupplåning till nominellt värde antecknas ett tillägg på 1 223 505 000 euro, varvid beloppet av nettoupplåningen till nominellt värde är 8 752 149 000 euro år 2012. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 8 702 149 000 euro år 2012.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde8 752
Utgifter  
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster8 702

2012 II tilläggsb.1 223 505 000
2012 I tilläggsb.127 731 000
2012 budget7 350 913 000
2011 bokslut4 734 549 510
2010 bokslut11 272 089 212