Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
       03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
            21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
       04. Besvärsnämnden för social trygghet
       06. Rättsskyddscentralen för hälsovården
       08. Folkhälsoinstitutet
       09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
       10. Strålsäkerhetscentralen
       11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
       13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning
       16. Allmän familjepension
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       18. Sjukförsäkring
       19. Pensionsförsäkring
       21. Frontveteranpensioner
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2015

03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärendenPDF-versio

21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal.


2007 IV tilläggsb.10 000
2007 budget1 951 000
2006 bokslut1 837 000
2005 bokslut1 829 000