Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 214 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 793 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä kahteen meneillään olevaan tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen, joiden kustannukset ovat pääasiallisin syy määrärahan kasvuun. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 421 000 euroa. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tavoitteena on kaikkien kantelujen enintään yhden vuoden käsittelyaika. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden 2013 lopussa 4,2 kuukautta.

Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkioiden kasvu.

Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja sen lakisääteiset tehtävät ovat:

  • — edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • — laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • — tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • — osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja
  • — huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä.

Ihmisoikeuskeskus ei käsittele kanteluja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen 6
Oikeusasiamiehen kanslian sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittämishanke ja verkkopalvelun uudistushanke 159
Yhteensä 165

2015 talousarvio 6 214 000
2014 talousarvio 6 049 000
2013 tilinpäätös 5 780 895