Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 345 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2014 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 345 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 135 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 210
Metsähallitus 135
Yhteensä 345

2015 talousarvio 345 000 000
2014 I lisätalousarvio 50 000 000
2014 talousarvio 220 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000