Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Liikenneviraston tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 610 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 560 000 euroa.


2015 talousarvio 610 000
2014 I lisätalousarvio 33 000
2014 talousarvio 50 000
2013 tilinpäätös 51 058