Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

10. Tullin tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 980 000
Liiketaloudelliset suoritteet 480 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 153 000
Muut sekalaiset tulot 1 400 000
Yhteensä 4 013 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 452 2 560 2 460
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 315 2 578 2 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 -18 145
Kustannusvastaavuus, % 106 99 106

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja
  • — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 125,3 106,5 126,6

2015 talousarvio 4 013 000
2014 talousarvio 4 162 000
2013 tilinpäätös 3 962 759