Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              (02.) Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

30. (33.32.30 och 35) Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 020 700 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen 14 700 000 euro jämfört med det belopp på 4 006 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av nettotilläggen till och nettoavdragen från de utjämningsposter som baserar sig på kommunernas skatteinkomster.

På grundval av de slutliga skatteuppgifterna för år 2004 har av ändringar i utjämningarna av statsandelarna som avdrag beaktats 2 600 000 euro. Med hänvisning till effekten av höjningen av utjämningsgränsen som hänför sig till den kompensation i samband med skogsskatt som nämns i förklaringen till momentet 26.97.31 har dessutom som tillägg beaktats 17 300 000 euro.


2006 budget 4 020 700 000
2005 budget 3 728 271 000
2004 bokslut 3 365 346 652